En de luchtspiegel die ons portretteert

Zij is een, Zij is wij, Zij is alles.
De genadige vrouw, het immerlicht.
Zij helpt ons te bekommeren.
Zij helpt ons te berouwen.
Zij helpt ons te bedaren.

Waar de zon Haar woorden straalt, waar de nacht Haar luister tart, groeten wij middels een buiging, en stoten wij golven van eerbied uit.

Wij leven in een conclaaf van verzoening en bewaring, wij zijn verbonden door de wonden waarvoor Zij ons behoedt, wij worden opgesmukt door het juk van de dankbaarheid.

Haar ogen zijn dichten, haar tred is een sierklank, haar gestalte verluidt ontzag.
Zij is meer gaven dan een mens ooit krijgen kan.
In eindeloosheid ervaren wij de warmte van Haar barme hart.

De mentale strijd tussen Abyronton en de oppergodin Feachouminaeie vormt de kern van En de luchtspiegel die ons portretteert. Terwijl Abyronton, geholpen en tegengewerkt door de tweepolige karakters Chi en Psi, zich amechtig probeert te ontdoen van interne twijfels, verwarde flarden herinnering en dwangmatige invullingen van zijn bestaan, waakt Feachouminaeie over de binnen- en buitenwerelden van de mens en ijvert ze ervoor dat iedereen zo vroom mogelijk, geheel volgens haar deugden, door het leven gaat.

De botsing tussen beide betrachtingen luidt de proloog in van een omgeving waarin diverse geesteswerelden steeds meer in elkaar beginnen over te vloeien, van een omgeving waarin de ouders van Abyronton, Rasfatimaster en Meteraxoia, steeds meer op hun eigen mogelijkheden en beperkingen stuiten, van een omgeving waarin Sochisias steeds meer wordt wie Abyronton in wezen wel of niet wil zijn, van een omgeving waarin Hore steeds meer de ontsteking van een oplaaiende amour fou is.

En de luchtspiegel die ons portretteert is een surreƫle theatervoorstelling over de harmonie tussen hybris en oprechtheid en het conflict tussen dwangmatige deugden en zelfontplooiing, een woordenstroom die rigoureus het juk van de rede poogt te verwerpen en das Unheimliche tracht te vatten. Het is een psychedelische, meerledige Griekse tragedie in een kader dat per definitie zowel tijd- als ruimteloos is.

Speeldatum

19 april 2012
Arca, Gent